Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Försäkra din förening

 

Alla som är med i ledarledd verksamhet, serieverksamhet, öppna arrangemang eller regelbundna återkommande verksamheter i Korpen ska vara försäkrade. Det är föreningen som är ansvarig för att teckna försäkringar för sina medlemmar, t ex genom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.
 

Folksam är försäkringsgivare
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har med Folksam tecknat ett avtal om olycksfallförsäkring för Korpens medlemmar och alla deltagare i Korpens öppna arrangemang. Avtalet förlänger med ett år i taget. 

De villkor som gäller för försäkringar och all annan information rörande denna finns via länken nedan. Den skadade gör själv skadan via webben eller per telefon på nummer 0771-960 960. För att underlätta skadan, är det bra att ha Korpens försäkringsnummer  K 65500  till hands.

Villkor OCH Information gällande Korpens olycksfallsförsäkring FÖR utövare from and MED 1 januari 2014.

Ledare and funktionärer

Ledare and funktionärer ÄR Precis SOM tidigare försäkrade GENOM Folksam available de, män DÅ GENOM Riksidrottsförbundets (RF) grundförsäkring. Mer om denna försäkring, som ingår i medlemskapet i RF, kan du  läsa om här Observera att detta försäkring inte täcker utövare.