Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

  • kunskaper i svenska språket
  • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är något av följande:

  • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
  • asylsökande och boende i eget boende
  • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd.

Tidiga insatser för asylsökande

 

Nya medel finns att söka våren 2019